Shepherd Gear
Show your Stallion pride!

PE Uniforms

PE T Shirt  $7
PE Shorts $9

 

T Shirts

Spirit Shirt $10
Club T's $10
Hoodie $20

4 students wearing t shirts
PE shirt & shorts